Marys route logo

“Púť znamená pozvanie na spoločnú cestu, na ktorej prosíme Pána Boha o milosť, aby pretvoril naše staré ale i súčasné zranenia a vzájomnú nedôveru na nové možnosti v prospech celého spoločenstva. Pozýva nás, aby sme sa odpútali od našich takzvaných istôt a pohodlnosti a hľadali jeden nový pozemský život, ktorým nás chce Pán obdariť. Púť nás vyzýva k tomu, aby sme objavili a odovzdali ducha spolunažívania, a aby sme nemali obavy zo spoločného kontaktu, stretnutia a vzájomnej pomoci.”

 

“Kto sa odváži riskovať, ten u Pána neokúsi sklamanie. Kráčajme teda spoločne po ceste. Dovoľme, aby kvas evanjelia prenikol všade a aby s radosťou spásy obdaril naše národy v jednote a bratstve.”

 

Pápež František

Csíksomlyó

MARIÁNSKA CESTA je sieť peších a cyklistických trás, ktorá spájajú kultúrne, náboženské a spirituálne centrá stredo-východného regiónu Európy. Predstavuje program náboženského turizmu ôsmych stredoeurópskych štátov.